• ระบบบันทึกพืชฝิ่น
  • ระบบบันทึกพืชกัญชา
  • ระบบบันทึกพืชกัญชง
  • ระบบบันทึกพืชกระท่อม
  • โครงการวิจัยระบบสำรวจและควบคุมพืชกระท่อม
  • ระบบบริหารจัดการข้อมูลหมู่บ้านพืชเสพติด
  • ncsmaps
  • ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น