• ระบบลงทะเบียนเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับมาตรา 58/2 พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
  • ระบบสารสนเทศควบคุมพืชกระท่อม
  • โหลดแอพพืชกระท่อม
  • โครงการวิจัยระบบสำรวจและควบคุมพืชกระท่อม
  • ระบบข้อมูลวิชาการพืชเสพติด